Thời gian và biểu phí hoạt động

Thời gian và biểu phí hoạt động với các mục: Thời gian chi phí tư vấn trẻ rối nhiễu tâm lý, Test đánh giá IQ, EQ, Tâm lý, nhận kết quả qua email Can thiệp thei giờ cá nhân, can thiệp trẻ có khó khăn về tâm lý.

Thời gian và biểu phí hoạt động

Khoản mục Nội dung Thời gian Chi phí
 

Tư vấn

Trẻ có rối nhiễu tâm lý Thứ 2 đến Thứ 7 Miễn phí (đối với phụ huynh học sinh)
Test đánh giá IQ, EQ, Tâm lý Thứ 2 đến Thứ 7 500.000 đ/ca (Chuyên viên)

700.000 đ/ca ( Quản lý chuyên môn)

1.000.000 đ/ca ( Giám đốc)

Nhận kết và tư vấn trực tiếp tại cơ sở.

 

 

 

Can thiệp theo giờ cá nhân

 

Can thiệp trẻ có khó khăn về tâm lý: tự kỷ, tăng động giảm chú ý, chậm nói, khó khăn hòa nhập, kém đọc viết, kỹ năng xã hội, tiền tiểu học…

 

Thứ 2 đến Thứ 7

Ca 1: 08h30 – 09h30
Ca 2: 09h30 – 10h30
Ca 3: 10h30 – 11h30
Ca 4: 14h00 – 15h00
Ca 5: 14h30 – 15h30
Ca 6: 15h00-16h00
Ca 7: 15h30 – 16h30
Ca 8: 16h00- 17h00
Ca 9: 16h30- 17h30
Ca 10: 17h00- 18h00

Ca 11: 17h30- 18h30

 

 

 

 

 

 

200.000đ/ giờ

(60 phút)

Ca 12: 18h00- 19h00

Ca 13: 18h30- 19h30

Ca 14: 19h00- 20h00

Ca 15: 19h30- 20h30

 

 

220.000đ/ giờ

(60 phút)

 

 

Can thiệp nhóm

 

 

2 cô- 1 trò

Thứ 2 đến Thứ 7

Can thiệp theo khung giờ trên

 

300.000đ/giờ

(60 phút)

Hỗ trợ hòa nhập tại trường     300.000đ/ ngày
Khóa học KNS     200.000 đ/giờ (60 phút)
Tham vấn các vấn đề gia đình     300.000 đ/ca/giờ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here